Kjøpsbetingelser

Du har full returrett ifølge kjøpsloven, men vi returnerer ikke eventuell porto.

Vi tar forbehold om utsolgte varer i nettbutikken, i og med at vi også driver salg over disk i egen forretning.

Vi tar forbehold om mulige feil i opplistingen.
Vi forbeholder oss retten til å avslå kjøp, hvis vi mener det er en berettiget grunn til det.

Nye kunder blir anmodet om forskuddsbetaling, kjente kunder kan få kreditt, men vi bestemmer om det skal gis kreditt og eventuelt hvor mye.

Vi har 10 dagers betalingsfrist når varene sendes ut med faktura.
Forsinkede betalinger blir videresendt til inkasso etter forfall av 1. purring.
Purregebyr utgjør for tiden kr 61,-. og forsinkelsesrente er 1,5% pr. påbegynte måned fra forfallsdato.

Minimumsalder:
 
For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. Er du under 18 år kan du få en myndig, f.eks. en foresatt, til å handle for deg.

Opplysninger gitt i nettbutikken: 

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.