Frakt betingelser

Vi benytter oss av Posten Norge for utsending av post og benytter dermed postens satser ved frakt.

Vi tar kr 5,-. for emballasje/boble konvolutt, kr 10 for mellomstor eske og kr 18,-. 19,-. eller 25 for postens esker. (avhengig av størrelse)

Vi sender under kr 1000,-. på kundens ansvar som vanlig brev, men sender naturligvis på annen måte etter kundens ønske.

Vi står ikke ansvarlig for bortkommen post sendt som vanlig brev.

Brev og pakker over kr 1000,-.sendes som norgespakke (forsikret opptil kr 10000,-.)

For sendinger til utlandet vil vi plusse på kr 100,-. for å dekke bankens gebyrer.