Frakt og oppkrav

Vi benytter oss av Posten Norge for utsending av post og benytter dermed postens satser ved frakt. Vi tar kr 5,-. for emballasje/boble konvolutt.

Vi sender under kr 1000,-. på kundens ansvar som vanlig brev, men sender naturligvis på annen måte etter kundens ønske.

Vi står ikke ansvarlig for bortkommen post sendt som vanlig brev.

Brev og pakker over kr 1000,-.sendes som rekommandert sending, smartpost eller verdisending.

Vi sender også i postoppkrav, men vil helst unngå dette, da det er dyrt for deg som kunde, og upraktisk for oss.

For sendinger til utlandet vil vi plusse på kr 100,-. for å dekke bankens gebyrer.