Frakt betingelser

Vi benytter oss av Posten Norge for utsending av post og benytter dermed postens satser ved frakt.

Vi tar kr 5,-. for emballasje/boble konvolutt, kr 10 for mellomstor eske og kr 18,-. 19,-. eller 25 for postens esker. (avhengig av størrelse)

Vi sender under kr 1000,-. på kundens ansvar som vanlig brev, men sender naturligvis på annen måte etter kundens ønske. (norgespakke)

Vi sender IKKE i postoppkrav etter flere opplevelser med uavhentede sendinger.

Vi står ikke ansvarlig for bortkommen post sendt som vanlig brev.

Brev og pakker over kr 1000,-.sendes som norgespakke (forsikret opptil kr 10000,-.)

For sendinger til utlandet vil vi plusse på kr 100,-. for å dekke bankens gebyrer.